Till innehållet

 


Delgeneralplanen för Ålön

30.12.2008
Meddelande om hörande i beredningsskedet: möjlighet att framföra åsikter om utkastet till delgeneralplan för Ålön.

FORTSATT HANDLÄGGNING OCH REVIDERING AV DELGENERALPLANEN FÖR ÅLÖN


Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för Ålön 4.4.2006, men beslutet upphävdes av Åbo förvaltningsdomstol 2007.

Till följd av förvaltningsdomstolens beslut har planen upptagits till fortsatt behandling för att uppfylla den enhälliga och starka viljan som ingick i stadens beslut att få en entydig delgeneralplan för Ålön.

Den av fullmäktige behandlade planen var starkt förankrad och har fungerat som ett utkast för fortsatt handläggning.

Man genomför hörandet i beredningsskedet på nytt trots att höranden redan har blivit genomförda i samband med de många tidigare framläggandena under planeringsprocessen.
Under tiden 1.1-1.2.2009 ges möjlighet att framföra åsikter enligt § 30 i markanvändnings- och byggförordningen.

Åsikterna bör vara staden till handa före 5.2.2009 .

De skall adresseras till Väståbolands stad/Miljöavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas. Åsikterna kan även framföras muntligen eller genom att fylla i det elektroniska formuläret på stadens webbsidor.

Material bestående av plankartan, teckenförklaringar samt planbestämmelser finns (fr.o.m. 1.1.2009) att tillgå på stadens nya webbsidor www.vastaboland.fi och på stadens officiella anslagstavla, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas. Blankettbotten för åsikter finns att få både från stadens samservice i stadshuset och från webbsidorna.

Material som hänför sig till tidigare skeden av beredningen och handläggningen finns att tillgå på arkitektkontoret i stadshuset.

Pargas 18.12.2008
Väståbolands stad/ Miljösektorn

delgeneralplaneringen av ålön

OsayleiskaavaEsimerkki.jpgä, korkeus 167 pikseliä).
För att komma till materialet bestående av Ålöns delgeneralplanutkast m.m., klicka på bilden till vänster.
 
Upp