Till innehållet

 


Ändring av detaljplan 

11.8.2009
   

KUNGÖRELSE

Ändringen av detaljplanen och tomtindelningen för tomt 2 i kvarter 13 samt för en del av invidliggande gatu- och rekreationsområden i Pjukala har vunnit laga kraft.   Planen träder i kraft 14.8.2009.

 

Väståboland 7.8.2009

Stadsstyrelsen

Upp