Till innehållet

 


Ändring av gatuplanen för Airisto-Sandviken

21.8.2009

 

Förslaget till ändring av gatuplanen för Airisto-Sandviken i  Västermälö by framläggs till påseende under tiden 25.8.2009–8.9.2009 på Väståboland stads miljöavdelning i stadshuset (2:a vån.), adr. Strandvägen 28, Pargas. 

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska tillställas miljönämnden före anslagstidens utgång under adress Strandvägen 28, 21600 Pargas.

På frågor svarar stadsingenjör Kimmo Liianmaa, tel. 050 382 4087.

12.8.2009
Miljönämnden i Väståbolands stadUpp