Till innehållet

 


Ändring av gatuplanen

19.10.2009

 

Intressenterna för kännedom 

Förslaget till ändring av gatuplanen för Regnbågen, Molngränd, Gulagränd, Grönagränd och Blågränd i Finby stadsdel framläggs till påseende under tiden 22.10.2009–6.11.2009 på Väståboland stads miljöavdelning i stadshuset (2:a vån.), adr. Strandvägen 28, Pargas. 

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska tillställas miljönämnden före anslagstidens utgång under adress Strandvägen 28, 21600 Pargas.

På frågor svarar stadsingenjör Kimmo Liianmaa, tel. 050 382 4087 eller teknisk planerare Matias Jensén, tel. 044-3585724.

7.10.2009


Miljönämnden i Väståbolands stadUpp