Till innehållet

 


Ändringen av detaljplanen - Stenhagen

13.3.2009
 

Ändringen av detaljplanen för Stenhagen och rättelse med ändringen att AO-området i kvarter 26 erhåller en byggrätt som inbegriper en byggrätt med 2 bostäder har vunnit laga kraft.

Planen träder i kraft 13.3.2009.

 

Väståboland 9.3.2009

Stadsstyrelsen

Upp