Till innehållet

 


Ansökan om marktäktslov och miljötillstånd

27.10.2009

Ansökan om marktäktslov och miljötillstånd

Turun Murskemarkkinointi Oy ansöker om marktäktstillstånd och miljötillstånd på fastigheten 1:30 i Österretais by i Korpo, Väståboland.

Tillståndsansökningarna finns till påseende vid stadens samservice, Pargas stadshus, Strandvägen 28 och i Korpo områdeskontor under tiden 27.10-25.11.2009.

Eventuella anmärkningar med anledning av ansökan skall senast 25.11.2009 tillställas miljönämnden.  

Miljönämnden i Väståbolands stad

 

Upp