Till innehållet

 


Ansökan om miljötillstånd

11.8.2009

 

ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND

Lemminkäinen Infra Oy ansöker om miljötillstånd enligt miljöskyddslagens 28 § för brytning av berg och krossning av stenmaterial på fastighet Gladagrund 1:196 i Vikom by i Väståbolands stad. Miljötillståndsansökan finns 14.08.2009-13.09.2009 till påseende vid stadens info, 1 vån stadshuset i Pargas, Strandvägen 28 och områdeskontoret i Nagu, Brinkasvägen 1.

 

Väståbolands stad 14.8.2009, miljönämnden

 


Upp