Till innehållet

 


Dagvårdsansökan för hösten 2009

24.2.2009

DAGVÅRDSANSÖKAN FÖR HÖSTEN 2009 I VÄSTÅBOLANDS STAD  

Den nya verksamhetsperioden inleds 1.8.2009. Ansökningar för hösten inlämnas/skickas senast den 6 mars 2009 till dagvårdens kundrådgivning i Familjecentret, Urnlundsvägen 4, 21600 Pargas eller till det daghem där man i första hand söker plats. 

Iniö: Daghemmet i Norrby

Houtskär: Daghemmet i Näsby

Korpo: Daghemmet i Verkan

Nagu: Daghemmet Karusellen, Ytternäsvägen 2

Pargas:

 • Björkhagens daghem, Björkhagsg. 1

 • Talluddens daghem, Malmnäs strandv. 6

 • Kirjala dag­hem, Ned­erkir­jala­v. 31

 • Havs­vinds daghem, Tenn­by­v. 17

 • Knat­te­bo daghem, Bygränd 6 B

 • Folk­hälsans daghem, Skräbbölev. 5

 • Tall­backens daghem, Kårkul­lav.

 • Sagoängen, Vapparv. 11. 

Information om familjedagvård (även gällande Nagu) fås av familjedagvårdsledarna. 

Gruppfamiljedagvård

 • Solgränd, Skolmästargränd 1

 • Solvind, Skolmästargränd 1

 • Metsätähti, Skogsgränd 2 bost. 1

 • Trollgläntan, Skogsgränd 4

 • Junibacken, Tummelv. 2 D

 • Näckrosen, Tummelv. 2 B

 • Peukaloinen, Tummelv. 2 A

 • Vaahteramäki, Tummelv. 2 C.
   

Tilläggsuppgifter fås från dagvårdens kundrådgivning, tfn 02 458 5855

16.2.2009
Bildningsavdelningen, dagvårdsenheten


Upp