Till innehållet

 


Godkänd detalj- och stranddetaljplan

11.9.2009

 

Godkänd detalj- och stranddetaljplan

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad har vid sitt sammanträde 1.9.2009 (§ 81 och 82) godkänt följande planer:

  • Ändring av detaljplanen för kvarteren 230-231 samt rekreations-, gatu- och torgområden i Nagu stadsdel.

  • Stranddetaljplan och stranddetaljplaneändring för Mossala Stornäset i Houtskär.

 

Väståboland 11.9.2009

StadsstyrelsenUpp