Till innehållet

 


Godkänd detaljplan och stranddetaljplan

16.10.2009

 

Godkänd detaljplan och stranddetaljplan

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad har vid sitt sammanträde 6.10.2009 (§ 96-97) godkänt följande planer:

  • Detaljplan för Verkan stadsdel, Korpo.

  • Stranddetaljplan för Sandviken i Pargas.

 

Väståboland 16.10.2009

StadsstyrelsenUpp