Till innehållet

 


Europaparlamentsvalet 2009

14.5.2009

EUROPAPARLAMENTSVALET 2009 I VÄSTÅBOLANDS STAD

Val av ledamöter till Europaparlamentet förrättas söndagen den 7 juni 2009. 

Förhandsröstningsperioden är 27- 30 maj 2009 och 1-2 juni 2009. Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som har sänts till den röstberättigade före valet.

RÖSTNING PÅ VALDAGEN 7.6.2009

Väståbolands stad är indelad i sex röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00. 

Röstningsområde           Röstningsställe på valdagen                Besöksadress

001 Pargas                             Sarlinska skolan                                              Skolgatan 16, Pargas

002 Nagu                                Kommunalstugan                                           Kyrkvallen 2, Nagu

003 Korpo                              Korpo områdeskontor                                 Korpo kyrkoby, Korpo

004 Houtskär, Näsby        Fridhem                                                              Näsby, Houtskär

005 Houtskär, Mossala    Mossala skola                                                    Mossala, Houtskär

006 Iniö                                  Iniö områdeskontor                                      Norrby, Iniö


FÖRHANDSRÖSTNING 27- 30.5 OCH 1- 2.6.2009

Allmänna förhandsröstningsställen och deras öppettider:

Väståbolands stadshus, stadsfullmäktigesalen, Strandvägen 28, Pargas:

27.05.2009–29.05.2009 kl. 09.00–18.00
30.05.2009  kl. 10.00–14.00
01.06.2009–02.06.2009 kl. 09.00–18.00

Ombudsmannaposten i Nagu, Elbacken 1, Nagu:

27.05.2009–29.05.2009 kl. 08.00–18.00
30.05.2009  kl. 10.00–14.00
01.06.2009–02.06.2009 kl. 08.00–18.00

Korpo områdeskontor, Kyrkoby, Korpo:

27.05.2009–29.05.2009 kl. 09.00–16.00
30.05.2009  kl. 10.00–13.00
01.06.2009–02.06.2009 kl. 09.00–16.00

Norrskata skola, Houtsala, Norrskata:

28.05.2009  kl. 09.00–14.00

Houtskärs områdeskontor, Näsby, Houtskär:

27.05.2009–29.05.2009 kl. 09.00–16.00
30.05.2009  kl. 10.00–13.00
01.06.2009–02.06.2009 kl. 09.00–16.00

Iniö områdeskontor, Norrby, Iniö:

27.05.2009–29.05.2009 kl. 09.00–16.00
30.05.2009  kl. 10.00–13.00
01.06.2009–02.06.2009 kl. 09.00–16.00

Förbindelsebåt  m/s Fiskö:

28.05.2009  kl. 08.45–09.10         Pensar/Peno
28.05.2009  kl. 10.00–10.10         Gullkrona
28.05.2009  kl. 10.25–10.35          Stenskär
28.05.2009  kl. 11.00–11.10           Brännskär/Byskär
28.05.2009  kl. 12.40–12.45          Träskholm
28.05.2009  kl. 13.10–13.15           Trunsö
28.05.2009  kl. 14.00–14.15           Borstö
28.05.2009  kl. 14.50–15.00          Lökholm

Förbindelsebåt m/s Cheri

29.05.2009  kl. 11.10–11.20           Ängsö
29.05.2009  kl. 12.00–12.30          Berghamn
29.05.2009  kl. 13.00–13.10          Hummelholm
29.05.2009  kl. 13.40–13.50          Rockelholm

Förbindelsebåt m/s Satava

01.06.2009  kl. 12.00–12.10          Innamo
01.06.2009  kl. 12.25–12.35          Jerfsar
01.06.2009  kl. 13.00–13.10          Maskinnamo
01.06.2009  kl. 13.25–13.35           Åfvensår

Förbindelsebåt m/s Eivor

02.06.2008  kl. 12.30–13.00         Utö
02.06.2008  kl. 14.00–14.15         Jurmo
02.06.2008  kl. 15.30–15.45         Aspö
02.06.2008  kl. 16.15–16.30          Nötö

HEMMARÖSTNING

En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. Anmälan om hemmaröstning skall göras till centralvalnämnden senast tisdagen den 26 maj före kl. 16.00. Anmälan görs skriftligen under adressen Centralvalnämnden i Väståbolands stad, Brinkasvägen 1, 21660 Nagu eller per telefon till Annemo Palmroos-Broos 040 488 6022. Anmälningsblankett kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

STYRKANDE AV IDENTITET

Den röstande är skyldig att styrka sin identitet för att få rösta. Polisinrättningarna utfärdar avgiftsfritt temporärt identitetskort för röstning, åt den som inte har någon annan godtagbar identitetshandling.

Pargas 13.5.2009

Centralvalnämnden i Väståbolands stad 

Upp