Till innehållet

 


Ansökan om fartbegränsning

6.4.2009
 


Gullkrona Kryssarklubb och Pargas Båtklubb ansöker hos Sydvästra Finlands miljöcentral om införande av fartbegränsning och förbud mot vågsvall i Tervsunds farled, Pargas. Enligt 17 § i sjötrafiklagen skall de myndigheter, sammanslutningar, ägare till vattenområden och andra som berörs av saken ges tillfälle att framföra åsikter. Handlingarna är framlagda till påseende vid samservicen i Väståbolands stadshus samt vid områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö under tiden 3.4–17.4.2009.

Skriftliga anmärkningar mot framställningen bör riktas till miljönämnden i Väståboland stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas senast 24.4.2009.

 

Väståboland 2.4.2009

Stadsstyrelsen

Upp