Till innehållet

 


Stadsfullmäktiges möte 15.12.2009

3.12.2009

 

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 15 december 2009 kl. 13.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Hout­skär och Iniö tisdagen den 22 december 2009 under kanslitid.

Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Väståbolands stads hemsidor: www.vastaboland.fi

 

Väståboland 3.12.2009
Barbara Heinonen
Stadsfullmäktiges ordförandeUpp