Till innehållet

 


Anmälan till förskola

24.2.2009

ANMÄLAN TILL SVENSKSPRÅKIG FÖRSKOLA FÖR SEXÅRINGAR 2009-2010
PARGAS KOMMUNOMRÅDE
 

Förskoleundervisningen ges under verksamhetsperioden 2009-2010 i följande daghem:

  • Knattebo
  • Kirjala
  • Björkhagen
  • Talludden
  • Sagoängen (Väståbolands stad)
  • samt i Folkhälsans och Tallbackens daghem, förutsatt att ett tillräckligt antal barn anmäls till respektive enhet

Förskolan inleds 18.8.2009 och följer skolornas läsår.

Förskoleundervisningen ges 4 timmar per dag mellan kl. 9.00 och 13.00. 

Förskolan är avgiftsfri. Barn som är födda år 2003 och de barn som har fått uppskov med skolstarten kan anmälas till förskoleundervisning för 6-åringar för läsåret 2009-2010. Förskolan är frivillig för barnen. 

Anmälan till förskoleundervisning bör göras på särskild blankett som fås från stadshusets info, skolbyrån eller från daghemmen.  

Anmälningsblanketten returneras senast 6.3.2009 till Väståbolands stad, skolbyrån, Strandvägen 28 eller till daghemmen. Närmare information ges av utbildningschef Ulrika Lundberg tfn 4585 797 

Väståboland 16.2.2009
Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion  

Upp