Till innehållet

 


Förslag till delgeneralplan - Iniö

3.12.2009

 

 

Förslag till delgeneralplan för Keistiö i Iniö och till ändring av generalplanen för Iniö

Förslaget till delgeneralplan för Keistiö i Iniö och till ändring av generalplanen för Iniö har färdigställts och miljönämnden i Väståbolands stad har beslutat att framlägga planförslaget till offentligt påseende. Delgeneralplanen och generalplaneändringen är planer med rättsverkan som styr markanvändningen och byggandet. 

Förslaget till delgeneralplan omfattar hela Keistiö by och Iniö Söderby by i den östra delen av ön Salmis samt det RA2-område och de delar av RA3-området i den västra delen av holmen Halsö i Åselholm by som Åbo förvaltningsdomstol upphävde 20.6.2002. 

Generalplaneändringen omfattar den sydöstra delen av Lindö och intill liggande Tallklobben i Iniö Söderby by, holmen Halsö i Åselholm by till den del området ligger utanför det ovannämnda generalplaneområdet, ett RM9-område på den östra stranden av Söderbylandet i Iniö Söderby by och ett område på den nordligaste udden av Åselholm byland i Åselholm by. Vidare omfattar generalplanändringen delar av byområden i Söderby och Norrby i den södra delen av Helgö. 

Planförslaget är i enlighet med 65 § i MBL och 27 § i MBF framlagt till offentligt påseende under tiden 3.12.2009–8.1.2010 i Väståbolands stadshus, Strandvägen 28, 21600 Pargas, och på områdeskontoren i Iniö, Houtskär, Korpo och Nagu. Förslaget finns också till påseende HÄR

På måndagen 21.12.2009 kommer en representant för planläggningsenheten, byggnadstillsynen och ledningsgruppen i Väståbolands stad att vara anträffbara på områdeskontoret i Norrby i Iniö. 

Kommuninvånare och andra intressenter har möjlighet att under anslagstiden skriftligen lämna in anmärkningar mot förslaget. Anmärkningen skall tillställas miljönämnden före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt. De skriftliga anmärkningarna ska skickas till Väståbolands stad, Miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas. 


Upp