Till innehållet

 


Gatuplanen för Kalkvägen

29.12.2008
Förslaget till ändring av gatuplanen för Kalkvägen genom att bygga en anslutning och en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Munkvikvägen-Tennbyvägen och ändring av gatuplanen för Munkvikvägen genom att bygga en gång- och cykelväg mellan pålarna 0-120.

Intressenterna till kännedom

Förslaget till ändring av gatuplanen för Kalkvägen genom att bygga en anslutning och en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Munkvikvägen-Tennbyvägen och ändring av gatuplanen för Munkvikvägen genom att bygga en gång- och cykelväg mellan pålarna 0-120 framläggs till påseende under tiden 23.12.2008 -7.1.2009 på Pargas stads miljöavdelning i stadshuset (II vån), adr. Strandvägen 28, Pargas.

Eventuella anmärkningar mot förslaget skall tillställas miljönämnden före anslagstidens utgång under adress Strandvägen 28, 21600 Pargas,

På frågor svarar samhällsingenjör Kimmo Liianmaa, tel. 02 458 5818.

Pargas 16.12.2008
Miljönämnden i Pargas stad

Upp