Till innehållet

 


Godkända planer - Nagu, Houtskär

23.10.2009
 

Godkända planer 

Följande planer har vunnit laga kraft:

  • Ändring av detaljplanen för kvarteren 230–231 samt rekreations-, gatu- och torgområden i Nagu (plankod: 44512009003), Väståbolands stadsfullmäktige 1.9.2009 § 81

  • Stranddetaljplan och stranddetaljplanändring för Mossala Stornäset i Houtskär (plankod: 44522009001), Väståbolands stadsfullmäktige 1.9.2009 § 82

Planerna träder i kraft 23.10.2009. 

Väståboland 16.10.2009
Stadsstyrelsen

 

Upp