Till innehållet

 


Godkända planer

20.11.2009
 

GODKÄNDA PLANER 

Följande planer har vunnit laga kraft:

  • Detaljplan för Verkans stadsdel i Korpo (plankod: 44512009005), Väståbolands stadsfullmäktige 6.10.2009 § 96

  •  Stranddetaljplan för Sandviken i Pargas (plankod: 44522008001), Väståbolands stadsfullmäktige 6.10.2009 § 97
     

Planerna träder i kraft 20.11.2009. 

Väståboland 17.11.2009
Stadsstyrelsen

 

Upp