Till innehållet

 


Hörande angående byggprojekt

31.12.2009

 

Hörande angående byggprojekt 

Byggnadstillsynsbyrån meddelar att ansökan om åtgärdstillstånd enligt 126 § markanvändnings- och bygglagen anhängiggjorts. Ansökan gäller byggande av båtbrygga, landgång och terrass i Kittuis på Dahlen lägenhet 445-659-2-2 i Väståbolands stad.  

Ansökningshandlingarna finns till påseende under tiden 1.1.2010-14.1.2010  vid byggnadstillsynsbyrån i Houtskär,  granskningsingenjör Greger Brinkén. Under nämnda tid kan granne, dvs. ägare / innehavare av fastighet eller vattenområde som ligger invid eller mittemot sökande fastigheten, framföra anmärkningar mot ansökan. Anmärkningarna skall riktas till byggnastillsynen i Väståbolands stad, och de skall inlämnas till byggnadstillsynsbyrån eller sändas per post under adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas i så god tid att de är byggnadstillsynsbyrån tillhanda senast 14.1.2010. Tilläggsinformation ger granskningsingenjör Greger Brinkén tel: 040-7519320 Houtskär 

Väståboland 1.1.2010

Byggnadstillsynsbyrån i Väståbolands stad

 

Upp