Till innehållet

 


Detaljplan för Verkan och delgeneralplan för Utö

5.1.2009DETALJPLAN FÖR VERKAN
Enligt Markanvändnings- och bygglagens 65 § meddelas, att förslag till detaljplan för Verkanområdet i Korpo i Väståbolands stad jämte beredningsmaterial och program för deltagande och bedömning finns offentligt framlagd till påseende under tiden 8.12.2008 – 11.1.2009 på den officiella anslagstavlan och på stadens hemsida.

Eventuella skriftliga anmärkningar riktas till stadsstyrelsen i Väståbolands stad, 21600 Pargas, före utgången av den tid under vilken ifrågavarande handlingar finns framlagda.

förslag till detaljplan för Verkan-området

För att komma till materialet för detalplanen för Verkan-området i  Korpo som är till påseende, klicka på bilden till vänster.
 


DELGENERALPLAN FÖR UTÖ
Enligt Markanvändnings- och bygglagens 65 § meddelas, att förslag till delgeneraljplan för Utö i Korpo i Väståbolands stad jämte beredningsmaterial och program för deltagande ochbedömning finns offentligt framlagd till påseende under tiden 8.12.2008 – 11.1.2009 på den officiella anslagstavlan och på stadens hemsida.

Eventuella skriftliga anmärkningar riktas till stadsstyrelsen i Väståbolands stad, 21600 Pargas, före utgången av den tid under vilken ifrågavarande handlingar finns framlagda.


förslag till delgeneralplan för Utö

Kuva.jpg
För att komma till materialet för delgeneralplanen för Utö i Korpo som är till påseende, klicka på bilden till vänster.
 
Upp