Till innehållet

 


Kungörelser 8.1.2009

13.1.2009
 

GODKÄND ÄNDRING AV DETALJPLAN

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad vid sitt sammanträde 16.12.2008 (§ 40) godkänt ändring av detaljplanen för tomt nr 19 i kvarter 5 med invidliggande parkområden i Parsby stadsdel.

Väståboland 8.1.2009
Stadsstyrelsen

  

TILL PÅSEENDE

Förslaget till ändring av gatuplanen för Kalkvägen genom att bygga en anslutning och en gång- och cykelväg på avsnittet mellan Munkvikvägen-Tennbyvägen och ändring av gatuplanen för Munkvikvägen genom att bygga en gång- och cykelväg mellan pålarna 0-120 framläggs till påseende under tiden 8-23.1.2009 på Väståbolands stads miljöavdelning i stadshuset (II vån), adr. Strandvägen 28, Pargas.

Eventuella anmärkningar mot förslagen skall tillställas miljönämnden i Väståbolands stad, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, före anslagstidens utgång.

 8.1.2009
Miljönämnden

 

GODKÄNDA TOMTINDELNINGAR

Stadsgeodeten har godkänt följande tomtindelningar:
15.10.2008: ändring av tomtindelningen för en del av kv. 16 i Parsby stadsdel
20.10.2008: ändring av tomtindelningen för en del av kv. 1 i stadsdelen Storindustrin (nya tomter 21 och 22)
20.10.2008: ändring av tomtindelningen för en del av kv. 1 i stadsdelen Storindustrin (ny tomt 23)
20.10.2008: tomtindelning för tomt 1 i kv. 16 i stadsdelen Munkvik

 8.1.2009
Miljöavdelningen

 

 

Upp