Till innehållet

 


Miljönämndens sammanträden år 2009

29.1.2009

Miljönämndens ordinarie sammanträden år 2009 hålls följande dagar:

21.1.
11.2.
11.3.
8.4.
13.5.
10.6.
12.8.
9.9.
7.10.
4.11.
2 eller 16.12.

Protokollen från nämndens ordinarie sammanträden hålls till påseende för allmänheten på onsdagen påföljande vecka. 

Miljönämnden i Väståbolands stad

Upp