Till innehållet

 


Ansökan om miljötillstånd

8.5.2009
 

ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND

Fastighets Ab Sunnan, Korpoström, 21710 Korpo, ansöker om MILJÖTILLSTÅND FÖR BRÄNSLESTATION på fastigheterna 3:49, 3:44 och på vattenområdet 876:6 i Österkalax by, Korpo.

 

Alla ansökningshandlingarna finns till påseende i Väståbolands stad, Pargas stadshus, Strandvägen 28, info, och vid områdeskontoret i Korpo. Tilläggsuppgifter ges av miljövårdschef C-S. Österman, tel. 044-458 5927 eller miljövårdsinspektör P. Huovila, tel. 050-4646866.

                            

Väståboland, 4.5.2009  Miljönämnden

 

Upp