Till innehållet

 


Miljötillståndsansökan

29.5.2009

 

Kungörelse om miljötillståndsansökan för bränslemack

Oy Teboil Ab ansöker om miljötillstånd för en ny automatstation på Kyrkoesplanaden i Pargas, invid nuvarande bränslestation. Bränslemacken planeras som en kall automatstation med kort- och sedelautomat, där lagras och säljs 95 och 98 okt bensin, diesel och motorbrännolja.

Ansökningshandlingarna finns till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, info 1 vån.

Eventuella anmärkningar mot och åsikter om ansökan skall göras skriftligen och senast 24.6. 2009 tillställas miljönämnden i Väståbolands stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Tilläggsuppgifter ger  miljövårdschef C-S.Österman, tfn 044-458 5927.

 

Väståbolands stad 25.5.2009
Miljönämnden

 Upp