Till innehållet

 


Miljötillståndsansökan

5.3.2009


Pargas Fjärrvärme Ab ansöker om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för en 8 MW biovärmecentral på industriområdet vid Lövnäsvägen, Lövnäs stadsdel, tomt nr 465-2-8.

Alla ansökningshandlingar finns till påseende i Väståbolands stad, Pargas stadshus, Strandvägen 28, info 1 vån. Kungörelsen anslås offentligt i sin helhet på kommunens anslagstavlor 6.3-6.4.2009. Tilläggsuppgifter: miljövårdschef C-S.Österman, tel. 02-458 5927. 

Väståbolands stad 6.3.2009
Miljönämnden

 

Upp