Till innehållet

 


Nya planförslag

30.4.2009
 

TILL PÅSEENDE

Följande förslag finns framlagda till påseende på miljöavdelningen, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, under tiden 30.4.– 1.6.2009.

Man kan även bekanta sig med planförslagen på stadens hemsida.

Eventuella anmärkningar mot förslagen skall tillställas miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, före anslagstidens utgång.

 

30.4.2009

Miljönämnden

Upp