Till innehållet

 


Nya vägnamn i Korpo

9.12.2009

 

KORPO: NYA VÄGNAMNEN

Förslaget till nya vägnamn för Korpo var till påseende under tiden 21.9 - 6.11.2009. Miljönämnden har behandlat inkomna anmärkningar och föreslår vissa ändringar. Till övriga delar har förslaget godkänts. Mätningsbyrån skickar ut de nya adresserna med adressnummer till alla fastighetsägare i början av nästa år.

De föreslagna ändringarna finns till påseende på områdeskontoret i Korpo, i stadshuset i Pargas och på stadens webbsida www.vastaboland.fi under tiden 9.12.2009 – 8.1.2010. Eventuella anmärkningar kan under den tiden riktas till miljönämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post katarina.ostman@vastaboland.fi. Ändringsförslaget berör drygt 20 namn.

På frågor svarar mätningsingenjör Tage Mollgren tel. 050 382 4099. Han finns också på plats i Korpo områdeskontor torsdagen den 10.12.2009 kl. 14-19.
 

Vägnamn som ändras:

Dånanabbsvägen ändras till Dånanabb

Gamla Rumarvägen ändras till Rumar strandväg-Rumarin rantatie

Havträsk strandväg ändras till Hirvoisvägen-Hirvoistentie

Havträsk urbergen ändras till Urbergsvägen-Urbergintie

Hväsbyvägen ändras till Väsbyvägen-Väsbyntie

Itähoutsalantie (Österhoutsalavägen) ändras till Itä-Houtsalantie

Korpoströmstigen blir Krogarsvägen-Krogarsintie

Kulistvägen ändras till Kulist

Lillhövdsvägen ändras till Lillhöud

Länsihoutsalantie (Västerhoutsalavägen) ändras till Länsi-Houtsalantie

Nypotängsvägen ändras till Nypottängsvägen-Nypottängintie                    

Officersgränden ändras till Kanongränden-Kanuunakuja

Officersstigen ändras till Batteristigen-Patteripolku

Officersvägen ändras till Artillerivägen-Tykistötie

Rånäsvägen ändras till Hagapäravägen-Hagapärantie

Röjkilsvägen ändras till Rökilsvägen-Rökilintie

Skofattvägen ändras till Mjölknäsvägen-Mjölknäsintie

Strömsnäs ändras till Vikgrund

Syvälaxvägen ändras till Syvelaxvägen-Syvelaxintie

Vadevägen ändras till Kalutnäsvägen-Kalutnäsintie

Västerkalaxvägen ändras till Västerkalaxstigen-Västerkalaxinpolku

Åkerbackvägens och Åkerbackstigens namn och sträckning ändras så att det bara blir ett nytt namn,

Österkullavägen-Österkullantie 

Nya vägnamn:

Hummelda
Höcker
Rotdal
Syvelax strandväg-Syvelaxin rantatie

Gamla namn med ny sträckning:

Rånäsvägen-Rånäsintie
Vadevägen-VadentieUpp