Till innehållet

 


Godkänd ändring av delgeneralplan

9.2.2009

GODKÄND ÄNDRING AV DELGENERALPLAN

 

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad har vid sitt sammanträde 3.2.2009 (§ 16) godkänt ändring av delgeneralplanen för Södra Skärgården för en del av Hirsalö.

 

Väståboland 13.2.2009

StadsstyrelsenUpp