Till innehållet

 


Planläggning inletts - Lemlaxön

25.9.2009
 

Meddelande om att planläggning inletts

En ändring av delgeneralplanen för Lemlaxön i Qvidja by i Pargas har inletts på markägarens initiativ. Planändringen gäller lägenheterna Korkeamäki 2:551, Kalliola 2:552, Solberget 2:558 och Källberget 2:559. 

Det har uppgjorts ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast för planläggningen. Man kan ta del av materialet på miljösektorns anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Samma material finns även att se HÄR

I ett senare skede kommer det egentliga planförslaget att framläggas till allmänt påseende.

 

25.9.2009

Planläggningsenheten

 

 

Upp