Till innehållet

 


Väståbolands stads planläggningsöversikt

2.10.2009

 

Väståbolands stads planläggningsöversikt 2008–2009

I översikten ingår de planärenden som är anhängiggjorda eller blir anhängiggjorda i staden under den närmaste tiden och som inte är av ringa betydelse. 

Planläggningsöversikten utgör samtidigt också ett meddelande om inledande av de i översikten nämnda planärenden som kommer att påbörjas. 

Avsikten är att informera om planläggningen så att de som berörs av planerna har möjlighet att följa med och påverka planläggningen i ett så tidigt skede som möjligt. Man kan bekanta sig med planläggningsöversikten vid stadens officiella anslagstavlor i Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö samt vid huvudbibliotekets läsesal och på stadens webbsidor.

Kopior kan vid behov beställas från stadshusets infopunkt. 

2.10.2009

PlanläggningsenhetUpp