Till innehållet

 


Stadsfullmäktige sammanträder 1.9.2009

28.8.2009

 

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 1 september 2009 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Hout­skär och Iniö tisdagen den 8 september 2009 under kanslitid.

Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Väståbolands stads hemsidor.

Väståboland 28.8.2009
Barbara Heinonen
Stadsfullmäktiges ordförande

Upp