Till innehållet

 


Stadsfullmäktiges möte 6.10.2009

2.10.2009
 

STADSFULLMÄKTIGE

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 6 oktober 2009 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Hout­skär och Iniö tisdagen den 13 oktober 2009 under kanslitid.

Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Väståbolands stads hemsidor.
 

Väståboland 2.10.2009

Barbara Heinonen

Stadsfullmäktiges ordförande

 

Upp