Till innehållet

 


Stadsfullmäktiges möte 16.11.2009

10.11.2009

 

STADSFULLMÄKTIGE  

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad sammanträder i Pargas stadshus måndagen den 16 november 2009 kl. 17.00.

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Hout­skär och Iniö tisdagen den 24 november 2009 under kanslitid.

Föredragningslistan och protokollet finns också HÄR.

Väståboland 12.11.2009

Barbara Heinonen
Stadsfullmäktiges ordförande

 

Upp