Till innehållet

 


Stadsfullmäktiges möte 17.3.2009

13.3.2009
 

Stadsfullmäktige i Väståbolands stad sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 17 mars 2009 kl. 17.00.

Sammanträdets föredragningslista publiceras på stadshusets officiella anslagstavla. Kopior av sammanträdets föredragningslista publiceras på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö

Protokollet finns framlagt till påseende för allmänheten i original i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Hout­skär och Iniö tisdagen den 24 mars 2009 under kanslitid.

Föredragningslistan och protokollet publiceras också på Väståbolands stads hemsidor.

Pargas 13.3.2009

Barbara Heinonen
Stadsfullmäktiges ordförande

 

Upp