Till innehållet

 


Ändringen av stranddetaljplanen

8.5.2009
 

KUNGÖRELSE

Ändringen av stranddetaljplanen för Prostvik by, omfattande lägenheten Branten 1:101 och ändring av strandgeneralplanen för Prostvik by, omfattande lägenheterna Branten 1:101 och Koivulahti 3:4 har vunnit laga kraft. Planerna träder i kraft 8.5.2009.

 

Väståboland 28.4.2009

Stadsstyrelsen

 

Upp