Till innehållet

 


Godkända tomtindelningar

5.6.2009

 

GODKÄNDA TOMTINDELNINGAR

Stadsgeodeten har godkänt följande tomtindelningar:

3.2.2009:       ändring av tomtindelningen för en del av kv. 5 i Parsby stadsdel

13.5.2009:    tomtindelning för tomt 1 i kv. 5 i Lövnäs stadsdel

13.5.2009      tomtindelning för kv. 4 i Parsby stadsdel

27.5.2009:    ändring av tomtindelningen för den del av kv. 1 i Prästgårdsmalm stadsdel 

 

28.5.2009
Miljöavdelningen

 

Upp