Till innehållet

 


Förslag till gatuplan för Vepo

24.6.2009

Förslaget till gatuplan för Vepovägen, Vepostranden, Vepoberget, Hemåkern, Vepobacken och Strandäng i kvarter 4 samt kvarteren 7–16 i Vepo stadsdel framläggs till påseende under tiden 25.6.2009–3.8.2009 på Väståboland stads miljöavdelning i stadshuset (2:a vån.), adr. Strandvägen 28, Pargas. 

Man kan även bekanta sig med planen på stadens hemsida, www.vastaboland.fi

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska tillställas miljönämnden före anslagstidens utgång under adress Strandvägen 28, 21600 Pargas. 

På frågor svarar stadsingenjör Kimmo Liianmaa, tel. 050 382 087. 

10.6.2009

Miljönämnden i Väståbolands stad

 

Upp