Till innehållet

 


RÅDGIVANDE KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING ANGÅENDE STADENS NAMN

28.4.2011

 

Enligt stadsfullmäktiges beslut 16.12.2008 § 14 förrättas en rådgivande kommunal folkomröstning angående stadens namn söndagen den 22 maj 2011.

Vid den rådgivande folkomröstningen får stadens invånare ta ställning till om stadens namn
ska vara Pargas – Parainen eller Pargas – Parainen.

Alternativ i röstningen är:

”Jag önskar att namnet Pargas stad bibehålles oförändrat även efter 1.1.2012”,

”Jag önskar att stadens namn ändras till Pargas stad fr.o.m. 1.1.2012” eller

”Jag tar inte ställning”.

Brevröstning

I en rådgivande kommunal folkomröstning kan man rösta på förhand per brev. Till alla röstberättigade skickas i början av maj ett personligt brev som innehåller alla röstningshandlingar samt anvisningar för brevröstningsförfarandet.

Den röstberättigade som av någon anledning inte fått brevröstningshandlingar per post, kan avhämta brevröstningshandlingar från stadshuset i Pargas eller områdeskontoren i Houtskär, Iniö, Korpo eller Nagu.

Svarskuvertet med ifyllda röstningshandlingar ska returneras till centralvalnämnden så att det är framme senast fredagen 20.5.2011 kl. 19.00. Om det inlämnas personligen till stadshuset eller områdeskontoren ska det inlämnas senast fredagen 20.5.2011 före kl. 15.00, då dörrarna till dessa lokaler stängs.

Röstning på valdagen 22.5.2011

Valförrättningen börjar kl. 09.00 och avslutas kl. 20.00.

I staden fi nns följande röstningsområden och röstningsställen:

Röstningsområde            Röstningsställe på valdagen      Besöksadress

001 Pargas                                Sarlinska skolan                                        Skolgatan 16, Pargas

002 Nagu                                   Kommunalstugan                                     Kyrkvallen 2, Nagu

003 Korpo                                 Korpo områdeskontor                           Korpoströmsvägen 3, Korpo

004 Houtskär                           Fridhem                                                        Näsby, Houtskär

005 Iniö                                      Iniö områdeskontor                               Norrby, Iniö

 

Centralvalnämnden i Pargas stad

Skriv ut
Dela |
Upp