Mene sisältöön

 


Kuuleminen valituksen johdosta ympäristösuojelulain (86/2000) 98 §:n mukaisesti

31.7.2012
 

KUULUTUS

Kuuleminen valituksen johdosta ympäristösuojelulain (86/2000) 98 §:n mukaisesti

Valituksenalainen päätös

Paraisten kaupungin ympäristölautakunnan päätös 14.6.2012 § 196: Ympäristöluvan tarve tuulivoimalaa varten Österretasiin Korppooseen; NWE Sales Oy

Valittajat

Grandell Nina ym.

Valitusasiakirjojen nähtävänäpito

Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kaupungintalossa Paraisilla ja Korppoon aluekonttorissa 1.8 - 31.8.2012.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

NWE Sales Oy, asianosaiset joita asia erityisesti koskee, sekä yleistä etua valvovat viranomaiset voivat antaa vastineensa valituksen johdosta.

Vastinekirjelmän antaminen ja määräpäivä

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut vastinekirjelmät on toimitettava Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen, s-posti: ymparistolautakunta@parainen.fi) viimeistään 31.8.2012.

Parainen 31.7.2012

Ympäristölautakunta
Sivun alkuun