Mene sisältöön

 


Lupa maa-ainesten ottamiseen

29.3.2012
   

Heikki Salakari, Rövarnäsintie 234, 21630 Lielahti, hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen vanhan soranottopaikan jälkihoitoa varten kiinteistöjen Östergård RN:o 7:29 ja Uppgård RN:o 1:9 välisellä rajalla Lielahden ja Garsbölen kylissä. 

Hakemuksen mukaan alueen jälkihoito tehdään niin että rinteet loivennetaan kaltevuuteen 1:5. Enintään 7500 m3 hiekkaa ja soraa otetaan pääasiassa kotitarvekäyttöön. Ottamisalueen pinta-ala on 1,53 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, mutta jälkihoitotoimenpiteet tehdään pääasiassa ensimmäisen vuoden aikana. 

Hakemusasiakirjat ovat 30.3 - 30.4.2012 nähtävillä kaupungintalolla Paraisilla, Rantatie 28. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 30.4.2012 mennessä Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle, Rantatie 28, 21600 Parainen. Lisätietoja antavat vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 046 556 1506, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927. 

Parainen 29.3.2012
Ympäristölautakunta

 

Sivun alkuun