Mene sisältöön

 


Päätöksen antaminen

23.2.2012
 

 

KUULUTUS PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA 

Päätöksen antopäivä: 23.2.2012 

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 15.2.2012, § 63, päättänyt myöntää Johan ja Nina Hermanssonille ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan kiinteistölle Norrgård RN:o 1:40 eläinsuojan toiminnan muuttamista varten maidontuotannosta emolehmätuotantoon siten, että tilan eläinmäärä on seuraava: 78 emolehmää, 78 alle 6 kuukauden ikäistä vasikkaa, 16 hiehoa ja 3 sonnia. 

Nähtävilläpito: Päätös on nähtävillä 23.2. – 26.3.2012 välisenä aikana Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28 ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. Päätös on myös luettavissa kaupungin kotisivuilla  www.parainen.fi  > Pöytäkirjat ja esityslistat > ympäristölautakunta > 15.2.2012 pöytäkirja.

Muutoksenhaku: Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteessä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.3.2012. 

Parainen 20.2.2012
YmpäristölautakuntaSivun alkuun