Mene sisältöön

 


Ilmoitus päätöksen antamisesta

21.6.2012

Päätöksen antopäivä: 21.6.2012

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 14.6.2012, § 197, päättänyt myöntää Heikki Salakarille luvan maa-ainesten ottamiseen Lielahden ja Garsbölen kylissä sijaitsevien kiinteistöjen Östergård RN:o 7:29 ja Uppgård RN:o 1:9 välisellä rajalla sijaitsevan vanhan soranottopaikan jälkihoitoa varten. 

Nähtävilläpito: Päätös on nähtävillä 20.6. – 24.7.2012 välisenä aikana Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28 ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. Päätös on myös luettavissa kaupungin kotisivuilla  www.parainen.fi  > Pöytäkirjat ja esityslistat > ympäristölautakunta > 14.6.2012 pöytäkirja 

Muutoksenhaku: Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteessä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.7.2012. 

Parainen 18.6.2012
Ympäristölautakunta

Sivun alkuun