Mene sisältöön

 


Informaatiota tiekunnille vuoden 2012 tien kunnossapitoavustuksista

6.8.2012

  

Ympäristölautakunta päätti 14.3.2012, §:ssä 100, että yksityisteiden kunnossapitoavustukset myönnetään seuraavien periaatteiden ja kriteerien mukaisesti:

1. Avustusta myönnetään yksityisteille, joiden pituus on vähintään 500 m ja joiden varrella asuu vähintään yksi vakituinen asukas.

2. Avustus jaetaan suhteessa tiekuntien hyväksyttyihin kunnossapitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 %, tai enintään kaupungin teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen suuruinen

3. Tiekunnan on oltava virallisesti perustettu, ja sen on pidettävä vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi (laki yksityisistä teistä, 65 §). Hakemukseen on liitettävä vuosikokouksen pöytäkirja, maksuunpanoluettelo sekä vuosittain laadittu tilinpäätös, johon kunnossapitokustannukset on laskettu, ja tilintarkastuskertomus tai muu selonteko tilintarkastuksen tuloksesta taikka vaihtoehtoisesti vuosikokouksen edelliselle vuodelle hyväksymä tilinpäätös (johon kunnossapitokustannukset on laskettu). Hakemuksessa on myös ilmoitettava yksityistien virallinen pituus. 

4. Tiekuntien on perittävä tiemaksu kaikilta tieosakkailta vähintään joka neljäs vuosi.

5. Tiekunnat, jotka ovat kuluneena vuonna suorittaneet tien perusparannuksen, voivat hakea erillistä avustusta tarkoitusta varten. Hakemukseen on liitettävä tiekunnan kokouksen hyväksymä hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti.  Perusparannustöistä maksettavat avustukset ovat enintään 10 % yhteen lasketuista toteutuneista kustannuksista ja niitä voidaan myöntää, jos varoja on vielä käytettävissä teiden kunnossapitoavustusten jakamisen jälkeen.

Yleistä:

Alle 200 euron suuruisia tien kunnossapitoavustuksia ei makseta.

Vuodelta 2010 olevan yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan mukaan painolukuihin sisältyvät jätekuljetukset ja muu huoltokuljetus, ja täten kunnallista teiden kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat eivät saa periä tiemaksua kaupungilta tai muilta toimijoilta.

 

Hakemusten asiakirjaliitteineen tulee olla teknisessä yksikössä 16. elokuuta 2012 klo 16.00 mennessä. Kyseisen päivämäärän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä ja ne palautetaan hakijalle.       

Hakemuslomakkeita saa kaupungintalolta, aluekonttoreista sekä kaupungin verkkosivuilta Kadut ja liikenne → Tiedotus tiekunnille.

Lisätietoja antaa lautakuntasihteeri Katarina Östman, puh. 040-1792705.

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta

Sivun alkuun