Mene sisältöön

 


Ilmoitus päätöksen antamisesta

9.11.2012

 

     

 

Päätöksen antopäivä: 15.11.2012 

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 7.11.2012, § 312, päättänyt myöntää  NT-Murske / Pekka Saariselle maa-aines-luvan kiviaineksen louhintaa ja varten kiinteistöllä Lähdemäki 1:102 Prostvikissa, Nauvossa. 

Nähtävilläpito: Päätös on nähtävillä 14.11. – 17.12.2012 välisenä aikana Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28 ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. Päätös on myös luettavissa kaupungin kotisivuilla  www.parainen.fi  > Pöytäkirjat ja esityslistat > ympäristölautakunta > 7.11.2012 pöytäkirja. 

Muutoksenhaku: Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteessä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 17.12.2012. 

Parainen 9.11.2012

Ympäristölautakunta

Sivun alkuun