Mene sisältöön

 


Ympäristölupahakemus

9.3.2012

 

KUULUTUS 

Tom Lindström, Saaristotie 6433, 21710 Korppoo, hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista ympäristölupaa kallion louhinnalle ja murskaukselle kiinteistöllä Ollas RN:o 2:21 Galtbyn kylässä Korppoossa. 

Ympäristölautakunta myönsi 15.12.2010 §:ssä 366 Lindströmille luvan 39000 m3:n kallioaineksen ottamista varten kiinteistölle Ollas RN:o 2:21 kymmenen vuoden aikana. Toistaiseksi kallion louhintaan ja murskaukseen on sovellettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 §:n mukaista ilmoitusmenettelyä. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1.1.2010 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toiminta on ympäristöluvanvaraista toimintaa kuitenkin siten, että olemassa olevaan toimintaan on haettava ympäristölupaa viimeistään 31.12.2012. Toiminta voi jatkua entiseen tapaan, kunnes ympäristölupaa koskeva asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. 

Hakemuksen mukaan kallion louhintaa ja murskausta harjoitetaan 1-2 kuukautena vuodessa 15.9. ja 15.5. välisenä aikana. Murskeen keskimääräinen tuotantomäärä on 10000 tonnia vuodessa. Toiminnasta aiheutuu lähinnä melu- ja pölypäästöjä. Melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista ja toiminnan ympäristönsuojelusta määrätään valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamassa asetuksessa (800/2010). 

Hakemusasiakirjat ovat 9.3. - 10.4.2012 nähtävillä kaupungintalolla Paraisilla, Rantatie 28, ja Korppoon aluekonttorissa, Korpoströmintie 3. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 10.4.2012 mennessä Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle, Rantatie 28, 21600 Parainen. Lisätietoja antavat vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 046 556 1506, ja ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

Parainen 9.3.2012
Ympäristölautakunta

 

Sivun alkuun