Mene sisältöön

 


Kuulutus päätöksen antamisesta

20.4.2012
     

Päätöksen antopäivä: 26.4.2012 

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 18.4.2012, § 138, päättänyt myöntää Tom Lindströmille ympäristöluvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä murskeen varastoimiseen Galtbyssä sijaitsevalla kiinteistöllä Ollas RN:o 21:1 ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesti. 

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 18.4.2012, § 139, päättänyt myöntää Raul Bergqvistille ympäristöluvan eläinsuojan toimintaa varten ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesti kiinteistölle Norrgård RN:o 1:179 siten, että eläinmäärä on seuraava: 40 lihanautaa, 40 emolehmää ja 40 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa.   

Nähtävilläpito: Päätökset ovat nähtävillä 25.4. – 28.5.2012 välisenä aikana Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28 ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa. Päätökset ovat myös luettavissa kaupungin kotisivuilla  www.parainen.fi  > Pöytäkirjat ja esityslistat > ympäristölautakunta > 18.4.2012 pöytäkirja 

Muutoksenhaku: Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava Paraisten kaupungin ympäristölautakunnalle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteessä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 28.5.2012. 

Parainen 20.4.2012
Ympäristölautakunta

Sivun alkuun