Mene sisältöön

 


Mustfinnträsketin Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman suunnitteluryhmä

25.1.2012

VELHO-HANKE

Mustfinnträsketin Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman suunnitteluryhmä:

Leena Lehtomaa (pj.) Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 866 279

Marjo Perkonoja  (siht.) Varsinais-Suomen ELY-keskus /VELHO-hanke, luonnonhoito, puh.0400 329 626

Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELY-keskus/VELHO-hanke, vesienhoito 
puh. 040 769 9023

Mikael Nordström Metsähallitus

Carl-Sture Österman Paraisten kaupunki

Petri Huovila Paraisten kaupunki

Bernt Engström Paraisten luonnonsuojeluyhdistys

Carl-Johan Backman Maanomistaja

Stefan Friman Maanomistaja

Sebastian Johansson Maanomistaja

Jörgen Hermansson Pargas fiskeområde

Arto Köpilä Maanomistaja/Paraisten riistanhoitoyhdistys

Christer Isaksson Maanomistaja

Bertil Blomqvist Turun lintutieteellinen yhdistys ry

Knut-Olof Lerche Paraisten riistanhoitoyhdistys

Pekka Hernejärvi Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto

Hankkeen yhteystiedot:
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue
PL 523, 20101 Turku
www.ymparisto.fi/velhoSivun alkuun