Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

24.5.2012

 

Ranta-asemakaavan laatiminen kahdelle erilliselle alueelle Grännäsin kylässä Nauvossa on aloitettu maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutos koskee osia tiloista Uttis 1:7 ja Gråå 3:13, sekä osia yhteisestä vesialueesta 876:1 Grännäsin kylässä.

Kaavoitusta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävissä myös kaupungin verkkosivuilla. Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäväksi myöhempänä ajankohtana.

24.5.2012
Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun