Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

13.12.2012
   

 

Iniön yleiskaavan muutos osalle tilaa Stennäsudden 5:34 Iniön Söderbyn kylässä Iniössä on aloitettu. 

Kaavamuutoshanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos.  Aineistoon voi tutustua ympäristöosaston ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee. Sama aineisto on nähtävillä myös kaupungin verkkosivuilla. (TÄÄLLÄ)

Varsinainen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhempänä ajankohtana. 

13.12.2012

Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun