Mene sisältöön

 


Vuoden 2012 presidentinvaali Paraisten kaupungissa

2.1.2012

 

  

 

Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina 22. tammikuuta 2012. Ennakkoäänestys toimitetaan 11.–17. tammikuuta 2012.

Presidentinvaalin mahdollinen toinen vaali toimitetaan sunnuntaina 5. helmikuuta 2012.

Ennakkoäänestysaika on 25.–31. tammikuuta 2012. 
 

Vuoden 2012 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 22.1.2012 täyttää 18 vuotta. 

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. 
 

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Paraisten kaupunki on jaettu viiteen äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00 vaalipäivänä 22.1.2012 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä 5.2.2012: 

Äänestysalue                  Vaalipäivän äänestyspaikka, käyntiosoite

001 Parainen                    Sarlinin koulu, Koulukatu 16, Parainen

002 Nauvo                        Kunnantupa, Kirkkolaidun 2, Nauvo

003 Korppoo                     Korppoon aluekonttori, Korpoströmintie 3 Korppoo

004 Houtskari                    Fridhem, Riggosintie 2, Houtskari.

005 Iniö                             Iniön aluekonttori, Norrby, Iniö
 

Ensimmäisen vaalin ENNAKKOÄÄNESTYS toimitetaan 11.–17.1.2012. Toisen mahdollisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 25.–31.1.2012. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat: 

Paraisten kaupungintalo, valtuustosali, Rantatie 28, Parainen

11.1.–13.1.2012         klo 09.00–18.00   
14.1.–15.1.2012         klo 10.00–14.00  
16.1.–17.1.2012         klo 09.00–18.00            

25.1.–27.1.2012         klo 09.00–18.00
28.1.–29.1.2012         klo 10.00–14.00
30.1.–31.1.2012         klo 09.00–18.00 

Nauvon aluekonttori, Brinkastentie 1, Nauvo

11.1.–13.1.2012         klo 09.00–16.00  
14.1.2012                  klo 10.00–13.00   
16.1.–17.1.2012         klo 09.00–16.00             

25.1.–27.1.2012         klo 09.00–16.00
28.1.2012                  klo 10.00–13.00
30.1.–31.1.2012         klo 09.00–16.00 

Korppoon aluekonttori, Korpoströmintie 3, Korppoo

11.1.–13.1.2012         klo 09.00–16.00    
14.1.2012                  klo 10.00–13.00
16.1.–17.1.2012         klo 09.00–16.00             

25.1.–27.1.2012         klo 09.00–16.00
28.1.2012                  klo 10.00–13.00
30.1.–31.1.2012         klo 09.00–16.00 

Norrskatan koulu, Houtsala, Norrskata

12.1.2012                   klo 09.00–14.00                
26.1.2012                   klo 09.00–14.00 

Houtskarin aluekonttori, Näsbyntie 214, Houtskari

11.1.–13.1.2012          klo 09.00–16.00     
14.1.2012                   klo 10.00–13.00 
16.1.–17.1.2012          klo 09.00–16.00
           
25.1.–27.1.2012          klo 09.00–16.00
28.1.2012                   klo 10.00–13.00
30.1.–31.1.2012          klo 09.00–16.00 

Mossalan koulu, Houtskarintie 2027, Mossala

12.1.2012                   klo 09.00–16.00                
26.1.2012                   klo 09.00–16.00 

Iniön aluekonttori, Norrby, Iniö

11.1.–13.1.2012          klo 09.00–16.00      
14.1.2012                   klo 10.00–13.00      
16.1.–17.1.2012          klo 09.00–16.00     

25.1.–27.1.2012          klo 09.00–16.00                
28.1.2012                   klo 10.00–13.00
30.1.–31.1.2012          klo 09.00–16.00 

Yhteysalus m/s Nordep

11.1.2012 / 25.1.2012         
klo 08.30–09.10                 Pensar/Peno
klo 10.00–10.10                 Gullkrona
klo 10.25–10.35                 Stenskär
klo 11.00–11.10                 Brännskär/Byskär
klo 12.40–12.45                 Träskholm
klo 13.10–13.15                 Trunsö
klo 14.00–14.15                 Borstö
klo 14.50–15.00                 Lökholm 

Yhteysalus m/s Cheri

13.1.2012 / 27.1.2012         
klo 11.10–11.20                 Ängsö
klo 12.00–12.30                 Berghamn
klo 13.00–13.10                 Hummelholm
klo 13.40–13.50                 Rockelholm 

Yhteysalus m/s Falkö

16.1.2012/30.1.2012         
klo 12.00–12.10                 Innamo
klo 12.25–12.35                 Jerfsar
klo 13.00–13.10                 Maskinnamo
klo 13.25–13.35                 Åfvensår 

Yhteysalus m/s Eivor

17.1.2012/31.1.2012         
klo 12.30–13.00                 Utö
klo 14.00–14.15                 Jurmo
klo 15.30–15.45                 Aspö
klo 16.15–16.30                 Nötö 

Huom! Muun muassa sääolosuhteista ja kelirikosta johtuen aikataulut voivat muuttua ja reittejä voidaan liikennöidä muilla veneillä tai aluksilla.
 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 10. tammikuuta ennen klo 16.00. Ilmoitus tehdään kirjallisesti osoitteeseen Paraisten kaupunki, Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, Houtskarin aluekonttori, Näsbyntie 214, 21760 Houtskari, tai puhelimitse Petra Öhmanille, puh. 040 488 6021. Lomakkeen voi noutaa edellä kaupungintalon infosta tai aluekonttoreista. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja (laki omaishoidon tuesta). Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Määräajassa saapunutta ilmoitusta kotiäänestyksestä pidetään ilmoittautumisena toisenkin vaalin kotiäänestykseen. Ilmoitus kotiäänestyksestä ainoastaan toisessa vaalissa on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 24.1.2012 ennen klo 16.00 yllä mainitulla tavalla.  

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään saadakseen äänestää.   

Henkilöllisyystodistusta ei tarvitse esittää, jos vaaliviranomainen tuntee äänestäjän tai äänestäjän henkilöllisyys käy jostakin muusta asiakirjasta epäilyksettä selville. Henkilöllisyyden todistamiseen kelpaa henkilöllisyystodistus, jossa on haltijan täydellinen nimi, henkilötunnus, haltijan nimikirjoitus, antajan leimalla varustettu valokuva sekä antopäivä ja antajan allekirjoitus. Tällaisia asiakirjoja ovat esim. ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti ja kuvallinen KELA-kortti. Poliisilaitokset antavat maksuttoman väliaikaisen henkilökortin, jotta henkilö voi äänestää vaaleissa, jos hänellä ei ole muuta hyväksyttävää henkilöllisyystodistusta. 

Länsi-Turunmaa 5.12.2011 

Keskusvaalilautakunta

 

Sivun alkuun